5/5 - (1 bình chọn)

Số lượngĐơn giáThành tiềnThời gian
02 hộp42.50085.0002 ngày
05 hộp22.000110.0002 ngày
10 hộp14.000140.0002 ngày
Thiết kế1 mẫu100.0001 ngày

Số mặtSố lượngĐơn giáThành tiền
Ép kim 1 mặt5 hộp180.000900.000
Ép kim 2 mặt5 hộp330.0001.650.000
Ép kim 1 mặt10 hộp150.0001.500.000
Ép kim 2 mặt10 hộp270.0002.700.000
Thiết kế mẫu1 mẫu50.00050.000

Số lượng1 liên2 liên3 liên4 liên
10 cuốn29.000/cuốn35.000/cuốn41.000/cuốn59.500/cuốn
20 cuốn29.000/cuốn30.000/cuốn40.000/cuốn57.000/cuốn
30 cuốn26.000/cuốn30.000/cuốn38.500/cuốn57.000/cuốn
40 cuốn24.000/cuốn30.000/cuốn38.500/cuốn55.000/cuốn
50 cuốn24.000/cuốn29.000/cuốn37.500/cuốn52.000/cuốn
100 cuốn20.000/cuốn25.000/cuốn36.000/cuốn47.500/cuốn
200 cuốn19.000/cuốn23.000/cuốn34.000/cuốn43.000/cuốn

Số lượng1 Liên2 Liên3 Liên4 Liên
10 cuốn53.00074.00085.000118.000
20 cuốn53.00060.00079.500110.000
30 cuốn49.00058.00071.500100.000
40 cuốn46.00056.00071.50095.000
50 cuốn45.00053.00070.00093.000
100 cuốn39.50047.00067.00085.000
200 cuốn37.00045.00065.00083.000

 

IN TỜ RƠI OFFSET KÍCH THƯỚC A5

to roi 4

  • Kích thước A5
  • Giấy C100 gsm
  • In offset 2 mặt, cắt thành phẩm
  • Thời gian 2 ngày có hàng
 

Số lượngĐơn giáCó cấn (gấp)Thời gian
1.000 tờ5000006000002 ngày
2.000 tờ7500008800002 ngày
4.000 tờ90000010700002 ngày
6.000 tờ120000014000002 ngày
10.000 tờ180000020800003 ngày
20.000 tờ330000037000004 ngày

Số lượngThành tiềnCó cấn (gấp)Thời gian
1.000 tờ650.000770.0002 ngày
2.000 tờ800.000960.0002 ngày
4.000 tờ1.150.0001.350.0002 ngày
6.000 tờ1.450.0001.700.0003 ngày
10.000 tờ2.350.0002.650.0003 ngày
20.000 tờ4.200.0004.700.0004 ngày

Số lượngThành tiềnCó cấn (gấp)Thời gian
1.000 tờ850.000970.0003 ngày
2.000 tờ1.100.0001.260.0003 ngày
4.000 tờ1.300.0001.500.0003 ngày
6.000 tờ1.800.0002.050.0004 ngày
10.000 tờ2.700.0003.000.0004 ngày
20.000 tờ5.100.0005.600.0005 ngày

Số lượngThành tiềnCấn (gấp)Thời gian
500 tờ480.000600.0002 ngày
1.000 tờ700.000860.0002 ngày
2.000 tờ860.0001.060.0002 ngày
3.000 tờ1.100.0001.340.0002 ngày
5.000 tờ1.700.0002.000.0003 ngày
10.000 tờ3.100.0003.600.0004 ngày

Số lượngThành tiềncấn (gấp)Thời gian
500 tờ620.000740.0002 ngày
1.000 tờ780.000940.0002 ngày
2.000 tờ1.100.0001.300.0002 ngày
3.000 tờ1.400.0001.640.0003 ngày
5.000 tờ2.300.0002.700.0004 ngày
10.000 tờ4.100.0004.600.0005 ngày

Số lượngThành tiềncấn (gấp)Thời gian
500820.000940.0002 ngày
1.0001.100.0001.260.0002 ngày
2.0001.300.0001.500.0002 ngày
3.0001.750.0001.990.0003 ngày
5.0002.600.0002.900.0003 ngày
10.0005.000.0005.500.0004 ngày

Main Menu